Jury Report Ronse Drawing Prize 2015

Jury report Ronse Drawing Prize 2015


(Members of the jury: Pjeroo Robjee, Mark Manders, Flor Bex, Ante Timmermans, Hannelore Van Dijck)

Honourable mention


(EN) Charlie De Voet shows a new angle on drawing, in which he is searching for his own light and colour. The artist has a manic passion that allows him to penetrate the drawing layer by layer. Drawing is a process of experience by which he allows detail and coincidence to fuse.


Eervolle vermelding


(NL) Charlie De Voet toont een nieuwe invalshoek op tekenkunst, waarbij hij vooral naar een eigen licht en kleur zoekt. De kunstenaar heeft een manische gedrevenheid in hem die het mogelijk maakt dat hij laag na laag de tekening doordringt. Tekenkunst is een ervaringsproces voor hem waarbij hij toelaat dat er een versmelting kan plaatsvinden tussen detail en toeval.

'Screened (study in coloured black)'

2013, colour pencil on framed reproduction, 35 x 46 cm

   Charlie De Voet

'About a Shadow and its Man'

2015, colour pencil, bubble wrap, on framed reproduction, 64,5 x 48,5 cm

Copyright © All Rights Reserved